LINEAMATTER SPACES / Przestrzenie Kreskomaterii


Prezentowany poniżej cykl jest pracą doktorską (07.2018. UJK-ISP) /LINEAMATTER SPACES (PhD)
Termin ,,Kreskomateria” jest moją autorską definicją. Oznacza on strukturę, szkielet budujący całą materię wszechświata, oraz szeroko pojętą przestrzeń. Wedle mojej teorii wszystko, co nas otacza, jest pod względem formalno-strukturalnym, zbudowane z kreskomaterii. Plątanina linii, kreseczek, nieregularnych nici, łączących się ze sobą, buduje formę, masę, kształt, materię oraz relacje pomiędzy nimi. Moje kreski jako naturalne formy wpisują się w figury geometryczne prostopadłościanów i podobnych im brył, symbolizujących esencję przestrzeni.
Nagromadzenie kresek jest także formą wyrazu i języka artystycznego. Za pomocą ich zagęszczenia buduję intensywność i ekspresję określonej formy, a także natężenie plamy malarskiej, barwy, koloru, światła czy też przestrzeni. Niebywałym porządkiem natury jest fakt, że zupełnie identycznie jak kreskowa struktura gigantycznego tworu grupy galaktyk, jest pod względem wyglądu, np. komórka nerwowa, która obrazowo też składa się z sieci linii i plątaniny kresek. W tak postrzeganej skali, niewyobrażalnych wartości, zaciera się dla mnie różnica pomiędzy przybliżeniem i oddaleniem. Przy gigantycznym oddaleniu uzyskano efekt wizualny bardzo podobny do równie ogromnego przybliżenia. Makro i mikroskala została więc zapętlona. Wszystko zaczyna się łączyć ze sobą, układać we wspólny ogromny organizm, składający się z miliardów odrębnych komórek, które różnią się skalą i masą oraz skomplikowaniem struktur, ale jakże do siebie podobnych. Materia, jak i przestrzeń stale się przenikają. Uważam że wszechświat znajduje się zarówno w najmniejszej mikrocząstce, jak i w ogromnych przestzreniach międzygalaktycznych.


"Permeation of space" 218 x 118 cm (modul 96 x 59x 29 cm), plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017/18
"Przenikania przestrzeni" 218 x 118 cm (moduł 96 x 59x 29 cm), plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017/18

"Permeation of space 2" 218 x 118 cm (modul 96 x 59x 29 cm), plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017/18
"Przenikania przestrzeni 2" 218 x 118 cm (moduł 96 x 59x 29 cm), plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017/18

“Just before”, 160 x 110 cm, plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017
,,Tuz przed”, 160 x 110 cm, plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017


“Assuming that we are part of a grand sphere” 185 x 96 cm, plywood, plexiglass, mirror foilacrylic, own techniques, 2017/18
,,Przyjmując, że jesteśmy częścią wielkiej kuli” 185 x 96 cm, sklejka, akryl, plexiglas, folia lustrzana, technika własna, 2017/18

“Beyond frontiers” 250 x 220 cm, 4 polycarbonate curved element, acrylic, mirror foil, own techniques, 2017/18
,,Poza granicami” 250 x 220 cm, 4 wygięte elementy poliwęglanu, akryl, folia lustrzana, techniki własne, 2017/18
“Flat depth” down:154 x 60 x 45 x 35 cm/ top:154 x 45 x 40 x 30 cm, beaverboard, mirror, acrylic, oil crayons, 2017
,,Płaska głębia” dół: 154 x 60 x 45 x 35 cm/ góra: 154 x 45 x 40 x 30 cm, płyta pilśniowa, lustro, akryl, kredki olejne, 2017


“Dimensions” 110 x 65 cm/ 200 x 100 cm, polycarbonate, stainless steel, acrylic, own techniques, 2017/18
,,Wymiary” 110 x 65 cm/ 200 x 100 cm, poliwęglan, blacha nierdzewna, akryl, techniki własne, 2017/18


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz