P E R M E A T I O N Przenikania

____________________________________________________________________________________________________

Permeation. Przenikania
Within…” I am interested in reaching the essence, truth, hidden within space and within us. Everyday we are armed, we wear masks so that others may not glimpse how or who we really are. We exist in a tailored armour, in an apparition that screens safe signals of play and false security. Sometimes I am able to brush aside these false coatings and reach something more within us, in our relations.

I peek inside, I transgress the layers and I search for the hidden truth. Something that is different to that on the outside. Often I do not know what is hidden what I am seeking, but it is worth to look for, to recognise this hidden essence of us. I want to look within, transgress, touch, breakthrough the layers, I search that what is within us the most important, truth…

,,W środku...” Interesuje mnie docieranie do esencji, prawdy, ukrytej w przestrzeniach, w nas. Na codzień jesteśmy uzbrojeni, zakładamy maski, żeby inni nie dostrzegli jacy jesteśmy naprawdę. Trwamy w dobrze przylegającej zbroi, w aparycji dającej bezpieczne sygnały gry i poczucie sztucznego bezpieczeństwa. Czasem udaje mi się odgagrnąć te fałszywe powłoki i dostrzec coś więcej w nas, w relacjach. Zaglądam do środka, ,,przenikam” przez warstwy, szukam zakamuflowanej prawdy... Czasem jest to wrażliwość, nieraz ból, smutek, lęk, uczucie. Często nie wiem co tam się kryje, jednak warto próbować szukać, dostrzegać tą ukrytą esencje nas samych. Chcę zajrzeć do środka, przenikam, dotykam, przedzierając się przez warstwy szukam tego co jest w nas najważniejsze, prawdy... 
                                                              FIZELINY 2010/2015                                                Współprzenikanie (fizelina, atrament 140x90cm)                                                   Smutki / Sorrows (fizelina, atrament 140x90cm)

                                            Przenikanie / Penetration (fizelina, atrament 140x90cm)


                                          Przenikanie / Penetration (fizelina, atrament 140x90cm)

                                                           W środku V/ Inside V (fizelina, atrament 140x90cm)

                                                         W środku II / Inside II (fizelina, atrament 140x90cm)


                                                 Jednodzielność (fizelina, atrament 140x90cm)

                                          W środku III / Inside III (fizelina, atrament 140x90cm)


                                                                     MAŁE FORMY:                                         przenikanie / permeation (papier, kredka, tusz, kolaż 21x29cm)
                                            dotknięcie / touch (papier, kredka, tusz, kolaż 21x29cm)    na spacerze / on a walk (papier, kredka, tusz, kolaż 21x29cm)                                               u siebie / home (papier, kredka, tusz, kolaż 21x29cm)                                            w środku / between (papier, kredka, tusz, kolaż 21x29cm)

                                                                OBRAZY (2008/2009):
                                                      Basen / Waterpool (2008. olej na płótnie50x70/oil on canvas)
                                                          W środku / Inside (2008. olej na płótnie 100x70 / oil on canvas)
                                                            W środku / Inside (2009. olej na płótnie 100x70 / oil on canvas)


                                                       Autoportret / autoportreit ( 2008. olej na płótnie 110x90 / oil on canvas)


                                                              Prawdy / trues (2008. olej na płótnie 100x70 / oil on canvas)


 
                                                            W środku / Inside (2008. olej na płótnie 100x70 / oil on canvas)