L I N E A M A T T E R Y Kreskomaterie

____________________________________________________________________________________________________

Lineamattery, Kreskomateria, as the building substance of the universe.
I observe the world as I see it its elemental state, a state into which I submerge myself. Approaching and distancing myself from this state, I glimpse a mutual dependence of both micro and macro conditions.
The accumulation of lines, asides from drawing light, valour, tone, form, defines the matter of all things as well as the space between the related elements. My theory of looping places an equals sign between the macro and micro scales. If it were possible to look, with the aid of a microscope, through a chosen structure, we would see a net, a tangle, lines, in other worlds the constructive substance of the given matter.
The same image can be observed of a fragment of our cosmos, where only one single line out of the hundreds of thousands we see, is a dash of grouped galaxies 150 million light years of long, - unimaginable space. What is hidden within millions of juxtaposing material surfaces, things, objects, beings and even space?..
I am trying to reach the structures and forms that invisibly build the material world from within, that build the world of theory, the world of relations and also the world of art. This is an idea, the „idea of matter”.
From a formal point of view, I fuse drawing with painting into one, in other worlds painting with lines or hatching painting. I create painting patches with the help of thousands of lines, but this is only a formal manifestation of the topic that interests me.

Kreskomateria jako budulec wszechświata. Przyglądam się światu według mnie, "podstawowemu", w który wnikam, zbliżam się lub oddalam, podpatrując wzajemne zależności. Nagromadzenie kresek, lini, tworzy oprócz światła, waloru, plamy, materię wszechrzeczy oraz przestrzeni powiązanych elementów. 
Moja teoria zapętlenia stawia znak równości pomiędzy skalą makro a mikro. Gdyby udało się spojrzeć za pomocą mikroskopu przez dowolną strukturę, ujrzelibyśmy sieć, plątaninę linii, kresek, czyli budulec tworzący daną materię. Taki sam obraz daje olbrzymie powiększenie widzialnego wycinka kosmosu, gdzie zaledwie jedna linia z setek tysięcy to 150 milionów lat świetlnych grupy galaktyk! - niewyobrażalne przestrzenie. Co kryje się za milionami przenikających się materialnych powłok, rzeczy, przedmiotów, istot, a może i przestrzeni?.. Staram się dotrzeć do tych struktur, form, które niewidzialnie budują świat materialny od wewnątrz, świat teorii, świat relacji, a także świat sztuki. To idea, "Idea materii".
W formalnym spojrzeniu, scalam rysunek z malarstwem w jedno, czyli malowanie kreskami lub kreskowanie malarstwa. Tworzę plamy malarskie za pomocą tysięcy kresek, lecz jest to tylko jeden z aspektów interesujących mnie w tym temacie.

Permeation of space 218 x 118 cm (modul 96 x 59x 29 cm), plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017/18
Przenikania przestrzeni 218 x 118 cm (moduł 96 x 59x 29 cm), plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017/18


  Lineomatery spaces / Kreskoprzestrzenie  (one piece cutting mirror, matt acrylic, insite light)


Lineomatery spaces2 / Kreskoprzestrzenie 2  (one piece mirror, matt acrylic). W lustrzanych kreskach odbija się przestrzeń - widok zza okna galerii.


    Przestrzeń / Space  (cutting wooden plate, acrylic)


                                                
                           Przestrzeń-projekcja spersonalizowanych planet / Space -projection personalized planets  
                                             (1,10m high wooden box black inside and with piece of mirror inside)

                                                   w głębi /deep inside
                                                    (1,05m high wooden box black inside, with moving mirror and special light)   Przestrzenie kreskomaterii / Lineomatery spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)   Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)
      Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)

                                      Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)     Lineomatery/ Kreskomaterie (acrylic on board 200x130 cm )     Exhibition Lineomatery/ Wystawa Kreskomaterie  (acrylic on board 200x130 cm )     Lineomatery/Kreskomaterie (acrylic on board 200x130 cm )                                        Lineomatery /Kreskomaterie  (acrylic on board 100x80 cm)

                                           Lineomatery/ Kreskomaterie  ( oil on canva 100x73 cm)               Experiment spots1 /eksperyment plamy 1 (fineliner on tracing paper 220 x100 cm / cienkopis na kalce ) 

               experiment spots1 /eksperyment plamy 1 (fineliner on tracing paper 220 x100 cm / cienkopis na kalce ) 

             experiment spots2/ eksperyment plamy2 (fineliner on tracing paper 220x100 cm / cienkopis na kalce ) 

                    experiment spots3/ eksperyment plamy3 (fineliner on tracing paper 220 x100 cm / cienkopis na kalce )                                         
                                                       cienkopis na kalce 220 x100 cm /  fineliner on tracing paper
                                                       
                                         oil on canvas 70x50 cm / olej na płótnie 


                                                                     oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie 
                                                                   oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie 
                                                                     oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie 


  

     Come / Wejdź acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie 
              acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie                  acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie 

2 komentarze: