S H R O U D S –W H I S P E R S Całuny "Szeptem…"

____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              
Shrouds "whispers”... Całuny "szeptem”...
Whispering” what matters…
There are certain key words, which help to get closer to the topic: presence, spirituality, foggy understatements, mysticism, soul, messenger, caring… The large format cycle of work started on a delicate newsprint paper, which over time evolved onto a linen medium. The works on linen began to emerge as particular shrouds… The cycle of Shrouds- “whispers” was unexpectedly discovered in Turin, and named so, by professor Grillo from the Accademi di Belle Arti. In 2006 the works where inaugurated at the Mazovian centre of Culture and Art.

"Szeptem" to co ważne...  Są pewne słowa klucze, które pozwalają zbliżyć się do tego tematu: obecność, duchowość, mgliste niedopowiedzenie, mistyka, dusza, posłannictwo, opieka... Wielkoformatowy cykl prac zapoczątkowany na delikatnym papierze gazetowym, z czasem przeniósł się na medium płócienne. Prace na prześcieradłach, zaczęły same być odbierane jak swoiste całuny... Cykl całunów Szeptem, został "odkryty" w Turynie i przypadkiem, nie przypadkiem tak nazwany przez tamtejszego profesora Grillo z Accademi di Belle Arti.   W 2006r. miał swoją inaugurację w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.                                                                                            bez tytułu  / untitle
(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)
                                                                                  cichy krzyk / silent scream
(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)


(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)

  spotkanie / meeting
(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)

  krzyż / cross
(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)

  jestem tu... / I'm here...
(płótno 200x70 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)
  bez tytułu / untitle
(płótno 200x140 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)
  walka / fight
(płótno 200x140 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)

 sens / sense
(płótno 200x140 cm technika własna/
                                                                                    canvas with own technique)