LINEAMATTER SPACES / Przestrzenie Kreskomaterii


Prezentowany poniżej cykl jest pracą doktorską (07.2018. UJK-ISP) /LINEAMATTER SPACES (PhD)
Termin ,,Kreskomateria” jest moją autorską definicją. Oznacza on strukturę, szkielet budujący całą materię wszechświata, oraz szeroko pojętą przestrzeń. Wedle mojej teorii wszystko, co nas otacza, jest pod względem formalno-strukturalnym, zbudowane z kreskomaterii. Plątanina linii, kreseczek, nieregularnych nici, łączących się ze sobą, buduje formę, masę, kształt, materię oraz relacje pomiędzy nimi. Moje kreski jako naturalne formy wpisują się w figury geometryczne prostopadłościanów i podobnych im brył, symbolizujących esencję przestrzeni.
Nagromadzenie kresek jest także formą wyrazu i języka artystycznego. Za pomocą ich zagęszczenia buduję intensywność i ekspresję określonej formy, a także natężenie plamy malarskiej, barwy, koloru, światła czy też przestrzeni. Niebywałym porządkiem natury jest fakt, że zupełnie identycznie jak kreskowa struktura gigantycznego tworu grupy galaktyk, jest pod względem wyglądu, np. komórka nerwowa, która obrazowo też składa się z sieci linii i plątaniny kresek. W tak postrzeganej skali, niewyobrażalnych wartości, zaciera się dla mnie różnica pomiędzy przybliżeniem i oddaleniem. Przy gigantycznym oddaleniu uzyskano efekt wizualny bardzo podobny do równie ogromnego przybliżenia. Makro i mikroskala została więc zapętlona. Wszystko zaczyna się łączyć ze sobą, układać we wspólny ogromny organizm, składający się z miliardów odrębnych komórek, które różnią się skalą i masą oraz skomplikowaniem struktur, ale jakże do siebie podobnych. Materia, jak i przestrzeń stale się przenikają. Uważam że wszechświat znajduje się zarówno w najmniejszej mikrocząstce, jak i w ogromnych przestzreniach międzygalaktycznych.


"Permeation of space" 218 x 118 cm (modul 96 x 59x 29 cm), plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017/18
"Przenikania przestrzeni" 218 x 118 cm (moduł 96 x 59x 29 cm), plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017/18

"Permeation of space 2" 218 x 118 cm (modul 96 x 59x 29 cm), plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017/18
"Przenikania przestrzeni 2" 218 x 118 cm (moduł 96 x 59x 29 cm), plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017/18

“Just before”, 160 x 110 cm, plexiglass 4mm, acrylic, own techniques, 2017
,,Tuz przed”, 160 x 110 cm, plexiglas 4mm, akryl, technika własna, 2017


“Assuming that we are part of a grand sphere” 185 x 96 cm, plywood, plexiglass, mirror foilacrylic, own techniques, 2017/18
,,Przyjmując, że jesteśmy częścią wielkiej kuli” 185 x 96 cm, sklejka, akryl, plexiglas, folia lustrzana, technika własna, 2017/18

“Beyond frontiers” 250 x 220 cm, 4 polycarbonate curved element, acrylic, mirror foil, own techniques, 2017/18
,,Poza granicami” 250 x 220 cm, 4 wygięte elementy poliwęglanu, akryl, folia lustrzana, techniki własne, 2017/18
“Flat depth” down:154 x 60 x 45 x 35 cm/ top:154 x 45 x 40 x 30 cm, beaverboard, mirror, acrylic, oil crayons, 2017
,,Płaska głębia” dół: 154 x 60 x 45 x 35 cm/ góra: 154 x 45 x 40 x 30 cm, płyta pilśniowa, lustro, akryl, kredki olejne, 2017


“Dimensions” 110 x 65 cm/ 200 x 100 cm, polycarbonate, stainless steel, acrylic, own techniques, 2017/18
,,Wymiary” 110 x 65 cm/ 200 x 100 cm, poliwęglan, blacha nierdzewna, akryl, techniki własne, 2017/18


LINEOMAETRY / Kreskomateria

____________________________________________________________________________________________________

Lineomatery, Kreskomateria, as the building substance of the universe.
I observe the world as I see it its elemental state, a state into which I submerge myself. Approaching and distancing myself from this state, I glimpse a mutual dependence of both micro and macro conditions.
The accumulation of lines, asides from drawing light, valour, tone, form, defines the matter of all things as well as the space between the related elements. My theory of looping places an equals sign between the macro and micro scales. If it were possible to look, with the aid of a microscope, through a chosen structure, we would see a net, a tangle, lines, in other worlds the constructive substance of the given matter.
The same image can be observed of a fragment of our cosmos, where only one single line out of the hundreds of thousands we see, is a dash of grouped galaxies 150 million light years of long, - unimaginable space. What is hidden within millions of juxtaposing material surfaces, things, objects, beings and even space?..
I am trying to reach the structures and forms that invisibly build the material world from within, that build the world of theory, the world of relations and also the world of art. This is an idea, the „idea of matter”.
From a formal point of view, I fuse drawing with painting into one, in other worlds painting with lines or hatching painting. I create painting patches with the help of thousands of lines, but this is only a formal manifestation of the topic that interests me.

Kreskomateria jako budulec wszechświata. Przyglądam się światu według mnie, "podstawowemu", w który wnikam, zbliżam się lub oddalam, podpatrując wzajemne zależności. Nagromadzenie kresek, lini, tworzy oprócz światła, waloru, plamy, materię wszechrzeczy oraz przestrzeni powiązanych elementów. 
Moja teoria zapętlenia stawia znak równości pomiędzy skalą makro a mikro. Gdyby udało się spojrzeć za pomocą mikroskopu przez dowolną strukturę, ujrzelibyśmy sieć, plątanine linii, kresek, czyli budulec tworzący daną materię. Taki sam obraz daje olbrzymie powiększenie widzialnego wycinka kosmosu, gdzie zaledwie jedna linia z setek tysięcy to 150 milionów lat świetlnych grupy galaktyk! - niewyobrażalne przestrzenie. Co kryje sie za milionami przenikających się materialnych powłok, rzeczy, przedmiotów, istot, a może i przestrzeni?.. Staram się dotrzeć do tych struktur, form, które niewidzialnie budują świat materialny od wewnątrz, świat teorii, świat relacji, a także świat sztuki. To idea, "Idea materii".
W formalnym spojrzeniu, scalam rysunek z malarstwem w jedno, czyli malowanie kreskami lub kreskowanie malarstwa. Tworzę plamy malarskie za pomocą tysięcy kresek, lecz jest to tylko jeden z aspektów interesujących mnie w tym temacie.


  Lineomatery spaces / Kreskoprzestrzenie  (one piece cutting mirror, matt acrylic, insite light)


Lineomatery spaces / Kreskoprzestrzenie 2  (one piece mirror, matt acrylic)
W lustrzanych kreskach odbija się przestrzeń - widok zza okna galerii


    Przestrzeń / Space  (cutting wooden plate, acrylic)


                                                
                                             Przestrzeń-projekcja spersonalizowanych planet / 
                                     Space -projection personalized planets  
                                             (1,10m high wooden box black inside and with piece of mirror inside)                                                   w głębi /deep inside
                                                    (1,05m high wooden box black inside, with moving mirror and special light)

   Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)

      Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)                                      Przestrzenie / Spaces  (cutting plexi plate, acrylic painted with brush)    Lineomatery spaces / Kreskoprzestrzenie 3  (one piece mirror, matt acrylic )
     W lustrzanych kreskach odbija się przestrzeń - widok zza okna galerii     Lineomatery  (acrylic on board 200x130 cm )

     Lineomatery  (acrylic on board 200x130 cm )
                                               Lineomatery (acrylic on board 100x80 cm)


                                           Lineomatery  ( oil on canva 100x73 cm)


               experiment spots1 /speryment plamy 1 (fineliner on tracing paper 220 x100 cm / cienkopis na kalce ) 


               experiment spots1/speryment plamy1 (fineliner on tracing paper 220x100 cm / cienkopis na kalce ) 


                           (fineliner on tracing paper 220 x100 cm / cienkopis na kalce )
                                         
                                                       cienkopis na kalce 220 x100 cm /  fineliner on tracing paper

                                                       
                                         oil on canvas 70x50 cm / olej na płótnie 
                                                                     oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie 
                                                                   oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie 
                                                                     oil on canvas 40x30 cm / olej na płótnie   

     acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie 
              acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie                  acrylic on canvas 200x140 cm / akryl na płótnie